" " " "

Hỗ trợ

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng dịch vụ lắp mạng fpt

Thỏa Thuận Đăng Ký và Sử Dụng Tài Khoản trên website https://lapmangfpt.vip/ (sau đây viết tắt là "Thỏa Thuận") là các thỏa thuận mang tính pháp lý giữa Công ty cổ phần viễn thông FPT (sau đây viết tắt là “FPT”) với người sử dụng dịch vụ cung cấp tại trang web https://lapmangfpt.vip/ (sau đây viết tắt là “Người Sử Dụng”).

Read More »
0903.059.706